logo

Dr. Casper Sommeling

Dr. Casper Sommeling is sinds 1991 actief als algemeen chirurg in het OLV van Lourdes Ziekenhuis te Waregem.

Hij promoveerde als arts in juli 1981; zijn opleiding genoot hij in Duitsland en Nederland (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven en Universitair Medisch Centrum Maastricht). In 1991 werd hij erkend als Geneesheer-Specialist in de Heelkunde.

Hij heeft een bijkomende opleiding gevolgd tot Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

Als abdominaal chirurg gaat zijn bijzondere interesse gaat uit naar laparoscopische chirurgie (galblaasoperaties), buikwandchirurgie (liesbreuken, buikwandbreuken) en anale pathologie. Daarnaast heeft zich toegelegd op de flebologie (behandeling van spataders). Hij is betrokken bij het wondzorgteam en bij de behandeling van de diabetische voet.

Naast het klinische werk is hij voorzitter van de Commissie Ziekenhuishygiëne en secretaris van het Ethisch Comité van het ziekenhuis.

CONSULTATIES:
maandag: 9u00 - 12u00
dinsdag: 10u00 - 12u00
woensdag: 14u00 - 17u00
SECRETARIAAT: 056 62 35 01

casper.sommeling@ziekenhuiswaregem.be

Curriculum Vitae

Diploma's
> Dokter in de Genees- , Heel- en Verloskunde RU Gent, 1981
> Geneesheer-Specialist Heelkunde, 1991
> Certificaat Radioprotectie en Dosimetrie 1995
> Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise, 2012

Lidmaatschap beroepsverenigingen
> Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde
> Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
> Beroepsvereniging Belgische Chirurgen
> Belgian Group of Endoscopic Surgery
> Belgian Section of Abdominal Wall Surgery (penningmeester)
> Geneeskundige Kring Waregem
> LOK 0200 Zuid West-Vlaanderen
> Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde