logo

ORTHOPEDIE

Wervelzuil


Logo Zwart 2mei2020Dr. Peter Van Daele

Rug en nek endoscopie

"zachtst mogelijke rug en nek operaties "

Wat is een endoscopische rug of nek operatie  ?

Full-endoscopisch: via een klein 8 mm incisie. Een beeldscherm gekoppeld aan een high-definition camera toon het videobeeld van de endoscoop, die in de te opereren zone zit.

Discectomie: verwijderen van de uitstulping aan de rug schokdemper die op een zenuw drukt, een geknelde zenuw wordt vrij gelegd.

Het gebruik van een speciale endoscoop laat de chirurg toe om via een 8mm huid incisie met zeer fijne instrumenten veilig een rugoperatie uit te voeren. Een high-definition camera maakt dat de operatie onder direct zicht op de anatomie en dus met zeer goede visualisatie van de zenuwen of ruggenmerg kan gebeuren, in tegenstelling tot oudere percutane technieken waarbij de de neurale structuren niet konden worden zien.

Soorten endoscopische rug of nek  operaties ?

De rug kan endoscopisch  via haar natuurlijke openingen benaderd worden.  Er dient geen weefsel of bot te worden weggenomen om de operatie te kunnen uitvoeren. Er zijn twee soorten "vensters" in de rug die groot genoeg zijn voor endoscopische operaties.  Tussen ieder wervel zijn er telkenmale twee zijdelingse neuroforaminale vensters en een interlaminair venster.

Afhankelijk van welke plaats in de rug met de endoscoop moet geopereerd worden, wordt door de chirurg beslist welk "venster" gekozen wordt.

Trans-foraminaal "venster":

De rug wordt van de zijkant benaderd. De huid incisie zit aan de flank.

Interlaminaire "venster"

De rug wordt via de achterkant, een paar mm van de middellijn geopereerd.

Welke operaties kunnen endoscopisch worden uitgevoerd ?

Discus hernia: onafhankelijk van de plaats of grootte van de hernia kan deze endoscopisch worden behandeld. Deze techniek is bijzonder elegant voor de anders moeilijk te behandelen foraminale of extra-foraminale hernia’s.

Facetgewricht cyste: een goedaardige cyste (te vergelijken met een polscyste) die op een zenuw of het ruggenmerg drukt kan elegant worden verwijderd.

Laterale recessus stenose: een vernauwing van het ruggenmergkanaal met verdrukte zenuw kan met kleine freesjes en andere speciale instrumenten worden behandeld.

Discus ruimte infecties: bij infecties van de discusruimte die niet op conservatieve behandeling reageren kan er endoscopisch een staal name gebeuren en kan de discus opgekuist worden.

Wat kan  NIET endoscopisch  ?

Rug pijn  of nek pijn kan NIET full-endoscopisch worden behandeld. De procedure is bedoeld voor uitstralingspijnen door een geknelde zenuw.

Voordelen ?

Er zijn meerdere voordelen in vergelijking met traditionele operaties. De hospitalisatie is zeer kort, meestal wordt één overnachting te observatie aangeraden. De huid incisie is minder dan een cm. De ingreep zelf doet bijna geen pijn. Er is een snellere recuperatie en werkhervatting mogelijk.

Bij recidief (terugkerende) hernia is een tweede ingreep makkelijker gezien de endoscopische operatie geen weefselschade heeft veroorzaakt.

Risico van endoscopische procedure ?

Bij iedere operatie is er een risico op complicaties, ook bij een endoscopische operatie.

De kans is zeer klein. Mogelijke risico’s zijn infectie , bloeding, trombose. Gezien de ingreep gebeurt in de buurt van zenuwen en ruggenmerg kan er een tijdelijk of blijvend letsel ontstaan met pijn, gevoelsstoornissen, of krachtvermindering als gevolg. De kans dat dit gebeurt is zeer klein.

Er is tevens een zeer kleine kans op een accidenteel gaatje in de dura (het vlies dat rond de zenuwen en ruggenmerg zit) met lekkage van hersenvocht als gevolg. Indien dit toch gebeurt dient de patiënt thuis een paar dagen veel te liggen tot de opening zich sluit.

Zijn er beelden van een endoscopie ?

Via deze link kan kan je een video-presentatie zien van een endoscopische hernia operatie uitgevoerd door Dr. Van Daele

Waar kan ik nog meer informatie vinden ?

Logo Zwart 2mei2020Via de  website rug-endoscopie.be

Op deze site worden de verschillende aandoeningen van de lage rug die full-endoscopisch kunnen worden behandeld meer gedetailleerd overlopen.  Er is gedetailleerde informatie over discus hernia en kanaalvernauwing. De endoscopie wordt uitgebreid besproken in al haar facetten.