logo

ORTHOPEDIE

Heuprevisie

aangewezen artsen ingreep:  Dr. Wouter Sioen
infobrochure(s):  brochure: Heup Operatie

Een kunstheup is een hele goede manier om slijtage van de heup te behandelen, maar is niet het eeuwige leven beschoren. Ten gevolge van slijtage kan de heup los komen te zitten. Ook bestaat de kans dat door een ongeval de heup los komt te zitten of een ontwrichting optreedt. In deze gevallen dient een 2de operatie te worden verricht waarbij de bestaande prothese wordt verwijderd en een nieuwe prothese wordt geplaatst.

Bij het plannen van een herneming van deze heupprothese gaat onze bijzondere aandacht uit naar het herstellen van de aanwezige botdefecten. Naast de klassieke cementloge revisie opteren we dikwijls ook voor een bot impaktie techniek waardoor nieuw bot wordt aangebracht en op termijn uw botkwaliteit wordt verbeterd.

Via deze link kan U meer informatie bekomen

Heuprevisie

Een kunstheup is een hele goede manier om slijtage van de heup te behandelen, maar is niet het eeuwige leven beschoren. Ten gevolge van slijtage kan de heup los komen te zitten. Ook bestaat de kans dat door een ongeval de heup los komt te zitten of een ontwrichting optreedt. In deze gevallen dient een
<< lees meer >>

Heupprothese

De totale heupprothese- Dr Sioen: Een totale heupprothese was ooit een ware revolutie in de geneeskunde, en geldt nog steeds als een van de meest efficiënte operaties. Door de jaren heen zijn de gebruikte materialen en ook de operatietechnieken verder op punt gesteld. Dat heeft geleid tot steeds betere resultaten zowel op korte als op
<< lees meer >>

Heuparthroscopie

De kijkoperatie van knie en schouder is al veel jaren welgekend; Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk om een kijkoperatie van de heup te verrichten. Een kijkoperatie van de de heup geeft de mogelijkheid om bepaalde letsels bij jonge patiënten (doorgaans minder dan 50 jaar) te behandelen, vooraleer schade optreedt. Het gaat met
<< lees meer >>

Gebroken heup

Botontkalking is een aandoening van het bot waarbij broosheid optreedt en die een breuk kan teweegbrengen. De heup wordt vaak door dit type fracturen getroffen. De genezing van deze letsels loopt vaak moeizaam zodat heel vaak wordt geopteerd om een heupprothese te plaatsen. Dit biedt als voordeel dat snel kan worden gemobiliseerd. In het geval
<< lees meer >>

Metaal op metaal heupprothese (sportheup)

Bij jonge mannelijke patiënten geniet de sportheup nog steeds onze voorkeur. De slijtage van dergelijke protheses is tot een minimum beperkt en het bot wordt maximaal gespaard, zodat een latere heringreep weinig problemen stelt. Ook het gevoel bij deze prothese is zeer natuurlijk. In de media verschenen  berichten over terugroepacties voor dit type prothese maar
<< lees meer >>